Aşk ve Mektup İlişkisi

Aşk hiçbir şeye sığmaz..

Aşık olmak, birini sevmek, ona değer vermek insanoğluna bahşedilmiş en kıymetli duygulardan biridir. Aşk, uğruna destanlar yazılmış en tarihi duygudur yeryüzünde. Aşk tek başına da yaşanabilir elbet ama karşılıklı olduğunda insanın ayakları yerden kesilir, benliği değişir, yücelir, güzelleşir insan. Aşk insanın ruhunu besler, hayata bağlar, kışını yaza çevirir en nihayetinde.

Aşık olduğumuzda sürekli, herkese sevgimizi haykırmak isteriz. İçimiz aşkımızın çığlıklarıyla yankılanır. Aşk duygularımızın coşmasıdır umarsızca. Sevdiğimize aşkımızı haykırmanın yollarını arar dururuz. Aşık olduğumuz insan dünyanın merkezindedir artık bizim için. Dünyadaki en güzel insandır, her şey ona yakışır, o her şeyin en iyisine en güzeline layıktır. Işığa koşan pervane gibi koşar dururuz etrafında.

Aşk karşılık beklemeyen, kibirden, gururdan yoksun olan en masum duygudur. Aşık olduğumuz, sevdiğimiz insana aşkımızı ifade etmemizin çeşitli yöntemleri vardır elbet. Aşkımızı anlatmamızın en güzel yolu duygularımızı ifade eden doğru kelimeleri seçmektir. Bazen sevdiğimiz kişi gözlerimize bakarken dilimiz lal olur konuşamayız, ifade edemeyiz duygularımızı yeterince. Bu gibi durumlarda aşkımızı haykırmanın geçmişi çok eskiye dayanan, oldukça romantik bir yöntemi vardır. Sevgiliye mektup yazmak.

Aşk mektubu, çok eskilerden bu yana kullanılan en romantik, en etkili aşkı ifade etme yöntemidir. Tarih nice büyük aşkların mektuplarına tanıklık etmiştir. Sevgiliye mektuplar aynı zamanda aşkın, duyguların ölümsüzleşmesi demektir. Aşkınızı kelimelere dökmekten çekinmeyin, sitemizde sizi yönlendirecek içeriklerden faydalanarak duygularınızı, aşkınızı sevdiğinize rahatlıkla ifade edebilirsiniz. Yazdığınız aşk mektubuyla sevgilinizi dünyanın en mutlu insanı yaparken duygularınızı kaleme alarak aşkınızı ölümsüzleştirmenin adımını atmış olursunuz. Sitemizde sizlerin aşkını daha kolay ifade edebilmesi için her türlü detaya yer verilmiştir. Sitemizdeki adımları takip ederek ve kalbinizin sesini dinleyerek en güzel aşk mektubunu sevgilize yazabilirsiniz.

https://www.mektup.gen.tr

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store